logo

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti Veterinář s.r.o. (dále jen „Správce“), zapsané v obchodním rejstříku, spisová značka C 12499 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, se sídlem v Spojovací 571, 541 01 Trutnov, IČ: 25280503, jež je provozovatelem stránek veterinarsro.cz,souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány:
  • jméno, příjmení
  • e-mail
  • telefon
2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Uskutečnění rezervace.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

5 let od udělení souhlasu.

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o rezervaci návštěvy v ordinaci.
  • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí osobě.
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.